Mine mærkesager ved kommunalvalg 2021 i Dragør

Som det nok ikke er undgået at se i gadebilledet, stiller jeg på ved kommunalvalg 2021 i Dragør for det Radikale Venstre. Men hvorfor?

  • Service i balance

Dragør er en lille kommune med store opgaver, og store udfordringer. Alt fra en stadig voksende antal unge, som har behov for ekstra hjælp, et stigende antal ældre indbyggere til kystbeskyttelse og et stigende antal ledige på grund af coronakrisen.

Det politiske mål de senere år har lydt på “budget i balance” for at forsvare gentagne besparelser. Det har været et mål i sig selv, at få pengene til at passe i et regneark, langt mere end om pengene bruges rigtig, og om de rette resurser er til stede. Ledere på vores kommunale institutioner skal have en større grad af selvbestemmelse. På den måde kan vi ikke bare sikre, at de sparsomme resurser anvendes bedst, men også at vi aktivere og motiverer medarbejderne mest mulig. VI skal være fra regneark, og tale om hvad der virkelig batter. Radikale Venstre vil derfor hellere tale om “service i balance”. Dragør skal tilbyde den service, som vores borgere forventer og fortjener.

At være en selvstændig kommune koster. Både i kroner og ører, men også i selvbestemmelse. Som landets mindste kommune, som ikke er en ø, udfører vores nabokommune et antal af de største opgaver på vegne af Dragør. Vi har ingen indflydelse på niveauet af den service, men betaler fuld pris. Er vi virkelig så selvstændige, som vi tror? Eller kan vi opnå mere medbestemmelse ved at gå sammen? Hos Radikale Venstre er der ingen hellige køer og vi vil gå åbent ind i en diskussion om, hvordan vi når vores mål med at vores borgere kan få den rette service.

  • Dragørs skoler skal styrkes

For nogle år siden, flyttede jeg til Søvang på grund af den smukke natur og de gode skoler. Naturen er der endnu, men gentagne sparerunder truer for alvor vores skoler. Det har gået mere stille til siden de store protester da flere af SFOerne blev nedlagt, men besparelserne stoppede ikke der.

Som forældrerepræsentant, og formand, for skolebestyrelsen på St Magleby Skole har jeg på tæt hold kunne følge hvordan Dragør på få år har nået den absolutte bundposition som den kommune, som investerer allermindst per elev. Det kan ikke blive ved, uden at det vil have konsekvenser for vores børn og unge. Coronanedlukningerne har kun gjort det værre. Der skal sættes kraftigt ind for at forbedre trivslen blandt eleverne, hvilket også betyder et stort fokus på inklusion. De tabte lejrskoler skal indhentes.

  • Et grønt Dragør

Målet er, at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Kommunale bygninger skal forbedres med energieffektive løsninger. Kommunens biler og busser skal hvor muligt overgå til el, biogas eller brint. Der skal etableres flere ladestandere til elbiler. Delebiler skal være tilgængelige i hele Dragør, St. Magleby og Søvang. Vores grønne naturområder skal bevares, og tages hensyn til i et kommende kystbeskyttelsesprojekt.

Leave a Comment